Prawo upadłościowe i naprawcze
  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym;
  • przygotowywanie dokumentów sądowych dla wierzycieli dłużników; 
  • analiza sytuacji prawnej spółek;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;