Prawo rodzinne
  • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód i separację;
  • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
  • doradztwo w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego;