Prawo pracy
  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji z zakresu prawa pracy;
  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
  • opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych i innych aktów związanych ze stosunkiem pracy;
  • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników w Unii Europejskiej;
  • doradztwo w zakresie tworzenia i działania agencji pracy tymczasowej;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy;