Prawo i postępowanie administracyjne
  • czynności prawne w ramach procedury uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji;
  • zastępstwo prawne i procesowe we wszelkich postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi;