Prawo korporacyjne
  • kompleksowa obsługa klientów korporacyjnych w tym doradztwo w zakresie bieżącej działalności, opracowywanie uchwał organów spółek, regulaminów, doradztwo w zakresie wyboru oraz zmiany formy prawnej prowadzonej działalności;
  • negocjacje z kontrahentami;
  • zastępstwo procesowe;