Prawo farmaceutyczne
  • obsługa firm sektora farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej oraz zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki;
  • doradztwo w sprawach związanych z ryzykiem prawnym dotyczącym działalności firm farmaceutycznych;
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
  • udział w negocjacjach w sprawach z zakresu prawa cywilnego;