Prawo cywilne
  • sporządzanie projektów oraz opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
  • dochodzenie wierzytelności na wszystkich etapach postępowania, począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń;
  • obsługa prawna obrotu wierzytelnościami (umowy przelewu wierzytelności, umowy factoringu)
  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji;
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach spadkowych;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego;